องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กะเปา
อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา หมู่ที่ 7 ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84180 โทรศัพท์ : 077-310972 โทรสาร : 077-310971

แบบสำรวจความพึงพอใจ
ร้องเรียนทุจริตเจ้าหน้าที่
ร้องเรียนทุจริต
เจ้าหน้าที่
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [26 มีนาคม 2564]
ผู้โพส : kapao1
กิจกรรมเคารพธงชาติ [22 มกราคม 2564]
ผู้โพส : admin
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562 (9 ภาพ) [17 กรกฎาคม 2562]
ผู้โพส : admin
แผ่นพับการคัดแยกขยะเปียก (4 ภาพ) [1 กรกฎาคม 2562]
ผู้โพส : admin
ประชุมผู้ตรวจการแผ่นดิน เสริมสร้างธรรมา ภิบาลเพื่อความเป็นธรรมในสังคม (3 ภาพ) [19 มิถุนายน 2562]
ผู้โพส : admin
สัมมนาโครงการติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (2 ภาพ) [18 มิถุนายน 2562]
ผู้โพส : admin
การประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 – 2565 (6 ภาพ) [18 มิถุนายน 2562]
ผู้โพส : admin
โครงการพระธาตุหินนิลเปา พิธีเปิดสถานที่ท่องเที่ยวใหม่่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา (48 ภาพ) [1 ตุลาคม 2558]
ผู้โพส : admin
กิจกรรมงานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2558 (8 ภาพ) [13 เมษายน 2558]
ผู้โพส : admin
งานลอยกระทง (3 ภาพ) [30 พฤศจิกายน 2557]
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายปรารถนา จันทร์พฤกษ์)
นายก อบต.กะเปา
prattana@kapao.go.th
โทร : 098-0133285
(นายปรารถนา จันทร์พฤกษ์)
นายก อบต.กะเปา
prattana@kapao.go.th
โทร : 098-0133285
(นางสาววาสนา ศรีคิรินทร์)
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทนปลัดอบต.กะเปา
Wassana@kapao.go.th
(นางสาววาสนา ศรีคิรินทร์)
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทนปลัดอบต.กะเปา
Wassana@kapao.go.th
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 256
เดือนนี้ 4,215
เดือนที่แล้ว 5,515
ทั้งหมด 12,494