องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กะเปา
อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
camera_alt ภาพกิจกรรม
พิธีทำบุญและฟังเทศน์บทพระธรรมเทศนา เฉลิมพระธรรมบารมี "อุภินนมัตถจกถา" สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ [16 พฤศจิกายน 2565]
ประเพณีงานลอยกระทง ประจำปี 2565 [8 พฤศจิกายน 2565]
การประชุมคณะกรรการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566 [24 ตุลาคม 2565]
การประชุมภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2565 [15 สิงหาคม 2565]
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม พ.ศ. 2565 [18 มีนาคม 2565]
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 2/65 [11 มีนาคม 2565]
ขอเชิญชวนท่านที่เคยติดต่อหรือรับบริการ ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT [7 มีนาคม 2565]
รับเกียรติบัตรในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [7 มีนาคม 2565]
ภาพการประชุมสภาสมัยสมาัญที่ 1/2565 [14 กุมภาพันธ์ 2565]
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [4 กุมภาพันธ์ 2565]
1 2 3 1 - 10 (ทั้งหมด 27 รายการ)


× องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา