องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กะเปา
อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา หมู่ที่ 7 ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84180 โทรศัพท์ : 077-310972 โทรสาร : 077-310971

แบบสำรวจความพึงพอใจ
ร้องเรียนทุจริตเจ้าหน้าที่
ร้องเรียนทุจริต
เจ้าหน้าที่
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสวนปาล์ม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกะเปา
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
photo มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 2 Southern International Auto Expo#2 @2021
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
photo ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มีนาคม 2564 ครั้งที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
photo ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
photo ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ครั้งที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
photo ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปี 2565 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา เรื่อง..แจ้งงดการจัดกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file แผนปฎิบัติการออกหน่วยเคลื่อนที่การให้บริการประชาชนในการจัดเก็บภาษีในเขต ต.กะเปา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
photo ประชาสัมพันธ์ บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์รร.บ้านตะเคียนทอง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
insert_drive_file แผ่นพับสื่อประชาสัมพันธ์ตามหลักธรรมาภิบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
insert_drive_file การออกสำรวจภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file ประกาศการยื่นแบบแสดงรายการที่ดินและการสำรวจเพื่อประเมินชำระภาษีบำรุงท้องที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28 |
insert_drive_file การยื่นแบบการชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ม.1 และ ม.4 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file ประกาศร่างขอบขอบเขตงาน (Terms of Reference TOR) โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน อบต.กะเปา poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file การยื่นแบบและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุุงท้องที่ ภาษีป้าย ปี 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานตำแหน่งผู้ปฎิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นสายงานผู้บริหารที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
1 - 20 (ทั้งหมด 27 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายปรารถนา จันทร์พฤกษ์)
นายก อบต.กะเปา
prattana@kapao.go.th
โทร : 098-0133285
(นายปรารถนา จันทร์พฤกษ์)
นายก อบต.กะเปา
prattana@kapao.go.th
โทร : 098-0133285
(นางสาววาสนา ศรีคิรินทร์)
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทนปลัดอบต.กะเปา
Wassana@kapao.go.th
(นางสาววาสนา ศรีคิรินทร์)
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทนปลัดอบต.กะเปา
Wassana@kapao.go.th
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 245
เดือนนี้ 4,204
เดือนที่แล้ว 5,504
ทั้งหมด 12,483