องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กะเปา
อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
.
ร้องเรียนทุจริตเจ้าหน้าที่
ร้องเรียนทุจริต
เจ้าหน้าที่
camera_alt ภาพกิจกรรม
การประชุมสภา อบต.กะเปา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ.2566
วันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน
กิจกรรมการแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียน นักศึกษา 2566
การตรวจเยี่ยมศูนย์ยุติธรรมตำบลกะเปา ของผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
การประชุมสภา อบต.กะเปา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2566
การประชุมสภา อบต.กะเปา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2566
การประชุมสภา อบต.กะเปา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ.2566
การประชุมสภา อบต.กะเปาส มัยสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ.2566
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
หลักเกณฑ์การประกวดกระทง โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20
ประกาศ ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฉลาด poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview28
สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview23
สื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22

folder ข่าวรับสมัครงาน

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook อบต.กะเปา
Facebook

บุคลากร
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
นายปรารถนา จันทร์พฤกษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล prattana@kapao.go.th
โทร : 098-0133285
นายปรารถนา จันทร์พฤกษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล prattana@kapao.go.th
โทร : 098-0133285
นางสาววาสนา ศรีคิรินทร์
รองปลัดอบต.รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
wassana@kapao.go.th
โทร : 081-079-2685
นางสาววาสนา ศรีคิรินทร์
รองปลัดอบต.รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
wassana@kapao.go.th
โทร : 081-079-2685
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓
-

สถิติ sitemap
วันนี้ 53
เดือนนี้22,749
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)60,964
ทั้งหมด 245,112


play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ

หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง