องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กะเปา
อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
account_box กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน
นายเอกเขนก ราชสมบัติ
กำนันตำบลกะเปา
-
สารวัตรกำนันตำบลกะเปา
โทร : -

สารวัตรกำนัน
นางมณีรัตน์ ยกย่อง
แพทย์ประจำตำบลกะเปา
โทร : 0862728942
นายวรพักต์ พิบูลย์
ผู้ใหญ่บ้าน ม.1
โทร : 0625532794
นายสมศักดิ์ ภูมิพระแสง
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง ม.1
โทร : 0895873258
นายโกเมศ ชนะไพรี
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง ม.1
โทร : 0801459774
นายสุธรรม แก้วกระจาย
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ม.1
โทร : 0810936569
นายธวัชชัย ศรชนะ
ผู้ใหญ่บ้าน ม.2
โทร : 0840520980
นายสมศักดิ์ ทองมาก
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง ม.2
โทร : 0840520980
นายสุวัฒน์ชัย เกษแป้น
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง ม.2
โทร : 0857886072
นายชัยชาญ เพชรชู
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ม.2
โทร : 0632249490
นายสมพร ปาละคเชนทร์
ผู้ใหญ่บ้าน ม.3
โทร : 0810885982

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง ม.3
นายกิตติพันธ์ ขวัญกุล
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง ม.3
โทร : 0872807483
นายเกรียงศักดิ์ ศักดา
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ม.3
โทร : 0892913254
นายอมร วิเชียร
ผู้ใหญ่บ้าน ม.4
โทร : 0878940363
นายสุพจน์ ไทยชำนิ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง ม.4
โทร : 0615522037
นางสาววราภรณ์ ไกรวงค์
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง ม.4
โทร : 0929328514
นายภูวนัย วัชนะ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบม.4
โทร : 0862805610
นายชนินทร์ ยกย่อง
ผู้ใหญ่บ้าน ม.5
โทร : 0878945952
นางสาวจีระภา มะธุระ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง ม.5
โทร : 0636182715
นางทิพวรรณ ภูมิพระแสง
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง ม.5
โทร : 0869525136
นายทรรศนะ เฉยฉิน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ม.5
โทร : 06220714401
นายวินัย ศุภลักษณ์
ผู้ใหญ่บ้าน ม.6
โทร : 0844460546
นายประแจง แสงตาขุน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง ม.6
โทร : 0887340696
นายธิระพงษ์ กาญจนา
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง ม.6
โทร : 0986743031
นายสงัด ปาลคะเชนทร์
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ม.6
โทร : 0936984970
นายเอกเขนก ราชสมบัติ
ผู้ใหญ่บ้าน ม.7

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง ม.7

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง ม.7

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ม .7
นายปรีชา มีลักษณ์
ผู้ใหญ่บ้าน ม.8
โทร : 0872834397
นางสาวสุภาวดี ไกรวงค์
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง ม.8
โทร : 0610670732
นายจำรัส พริ้งแป้น
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง ม.8
โทร : 0862664450
นายสุรพล ศรีสกุล
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ม.8
โทร : 0872754763
นายวีระมิตร์ วิเชียร
ผู้ใหญ่บ้าน ม.9
โทร : 0807175676
นางโอสถ ไชยพัฒน์
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง ม.9
โทร : 0828183671
นายจำเนียร วายุกุล
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง ม.9
โทร : 0624400455
นายประวิท จำนงทอง
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบม.9
โทร : 0800710193
นายสราวุธ สุขอุ่น
ผู้ใหญ่บ้าน ม.10
โทร : 0812719363
นายสุฉัตร เพ็ชรชู
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง ม.10
โทร : 0616171223
นายชัยธวัช เพชรรา
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง ม.10
โทร : 0929978546
นายอุดร ศรีนาค
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ม.10
โทร : 0872763104


× องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา