องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กะเปา
อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

ประกาศอำเภอคีรีรัฐนิคม เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา ครั้งแรก ........... วันที่ 4 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา หมู่ที่ 7 ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84180 โทรศัพท์ : 077-310972 ผู้สนใจสมัครรับเลือกตั้งสามารถดูข้อมูลได้ในเมนูเลือกตั้ง 64

แบบสำรวจความพึงพอใจ
ร้องเรียนทุจริตเจ้าหน้าที่
ร้องเรียนทุจริต
เจ้าหน้าที่
account_box กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน
นายสุเชาว์ โภคัย
กำนันตำบลกะเปา
โทร : 0986710127
นายสุเชาว์ โภคัย
กำนันตำบลกะเปา
โทร : 0986710127
-
สารวัตรกำนันตำบลกะเปา
โทร : -
-
สารวัตรกำนันตำบลกะเปา
โทร : -
นางอมรวดี วิเชียร
สารวัตรกำนัน
โทร : 0898947930
นางอมรวดี วิเชียร
สารวัตรกำนัน

โทร : 0898947930
นางมณีรัตน์ ยกย่อง
แพทย์ประจำตำบลกะเปา
โทร : 0862728942
นางมณีรัตน์ ยกย่อง
แพทย์ประจำตำบลกะเปา

โทร : 0862728942
นายวรพักต์ พิบูลย์
ผู้ใหญ่บ้าน ม.1
โทร : 0625532794
นายวรพักต์ พิบูลย์
ผู้ใหญ่บ้าน ม.1

โทร : 0625532794
นายสมศักดิ์ ภูมิพระแสง
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง ม.1
โทร : 0895873258
นายสมศักดิ์ ภูมิพระแสง
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง ม.1

โทร : 0895873258
นายโกเมศ ชนะไพรี
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง ม.1
โทร : 0801459774
นายโกเมศ ชนะไพรี
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง ม.1

โทร : 0801459774
นายสุธรรม แก้วกระจาย
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ม.1
โทร : 0810936569
นายสุธรรม แก้วกระจาย
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ม.1

โทร : 0810936569
นายธวัชชัย ศรชนะ
ผู้ใหญ่บ้าน ม.2
โทร : 0840520980
นายธวัชชัย ศรชนะ
ผู้ใหญ่บ้าน ม.2

โทร : 0840520980
นายสมศักดิ์ ทองมาก
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง ม.2
โทร : 0840520980
นายสมศักดิ์ ทองมาก
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง ม.2

โทร : 0840520980
นายสุวัฒน์ชัย เกษแป้น
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง ม.2
โทร : 0857886072
นายสุวัฒน์ชัย เกษแป้น
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง ม.2

โทร : 0857886072
นายชัยชาญ เพชรชู
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ม.2
โทร : 0632249490
นายชัยชาญ เพชรชู
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ม.2

โทร : 0632249490
นายสุเชาว์ โภคัย
กำนันตำบลกะเปา
โทร : 0986710127
นายสุเชาว์ โภคัย
กำนันตำบลกะเปา

โทร : 0986710127
นายสมพร ปาลคะเชนทร์
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง ม.3
โทร : 0810885982
นายสมพร ปาลคะเชนทร์
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง ม.3

โทร : 0810885982
นายกิตติพันธ์ ขวัญกุล
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง ม.3
โทร : 0872807483
นายกิตติพันธ์ ขวัญกุล
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง ม.3

โทร : 0872807483
นายเกรียงศักดิ์ ศักดา
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ม.3
โทร : 0892913254
นายเกรียงศักดิ์ ศักดา
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ม.3

โทร : 0892913254
นายอมร วิเชียร
ผู้ใหญ่บ้าน ม.4
โทร : 0878940363
นายอมร วิเชียร
ผู้ใหญ่บ้าน ม.4

โทร : 0878940363
นายสุพจน์ ไทยชำนิ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง ม.4
โทร : 0615522037
นายสุพจน์ ไทยชำนิ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง ม.4

โทร : 0615522037
นางสาววราภรณ์ ไกรวงค์
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง ม.4
โทร : 0929328514
นางสาววราภรณ์ ไกรวงค์
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง ม.4

โทร : 0929328514
นายภูวนัย วัชนะ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบม.4
โทร : 0862805610
นายภูวนัย วัชนะ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบม.4

โทร : 0862805610
นายชนินทร์ ยกย่อง
ผู้ใหญ่บ้าน ม.5
โทร : 0878945952
นายชนินทร์ ยกย่อง
ผู้ใหญ่บ้าน ม.5

โทร : 0878945952
นางสาวจีระภา มะธุระ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง ม.5
โทร : 0636182715
นางสาวจีระภา มะธุระ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง ม.5

โทร : 0636182715
นางทิพวรรณ ภูมิพระแสง
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง ม.5
โทร : 0869525136
นางทิพวรรณ ภูมิพระแสง
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง ม.5

โทร : 0869525136
นายทรรศนะ เฉยฉิน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ม.5
โทร : 06220714401
นายทรรศนะ เฉยฉิน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ม.5

โทร : 06220714401
นายวินัย ศุภลักษณ์
ผู้ใหญ่บ้าน ม.6
โทร : 0844460546
นายวินัย ศุภลักษณ์
ผู้ใหญ่บ้าน ม.6

โทร : 0844460546
นายประแจง แสงตาขุน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง ม.6
โทร : 0887340696
นายประแจง แสงตาขุน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง ม.6

โทร : 0887340696
นายธิระพงษ์ กาญจนา
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง ม.6
โทร : 0986743031
นายธิระพงษ์ กาญจนา
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง ม.6

โทร : 0986743031
นายสงัด ปาลคะเชนทร์
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ม.6
โทร : 0936984970
นายสงัด ปาลคะเชนทร์
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ม.6

โทร : 0936984970
นายสามารถ ไกรวงค์
ผู้ใหญ่บ้าน ม.7
โทร : 0848896326
นายสามารถ ไกรวงค์
ผู้ใหญ่บ้าน ม.7

โทร : 0848896326
นายวิโชติ ชุมแสง
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง ม.7
โทร : 0895865428
นายวิโชติ ชุมแสง
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง ม.7

โทร : 0895865428
นางพจนา ฤทธิกุล
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง ม.7
โทร : 0807001419
นางพจนา ฤทธิกุล
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง ม.7

โทร : 0807001419
นายจเร กัลปังหา
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ม .7
โทร : 0980948166
นายจเร กัลปังหา
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ม .7

โทร : 0980948166
นายปรีชา มีลักษณ์
ผู้ใหญ่บ้าน ม.8
โทร : 0872834397
นายปรีชา มีลักษณ์
ผู้ใหญ่บ้าน ม.8

โทร : 0872834397
นางสาวสุภาวดี ไกรวงค์
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง ม.8
โทร : 0610670732
นางสาวสุภาวดี ไกรวงค์
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง ม.8

โทร : 0610670732
นายจำรัส พริ้งแป้น
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง ม.8
โทร : 0862664450
นายจำรัส พริ้งแป้น
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง ม.8

โทร : 0862664450
นายสุรพล ศรีสกุล
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ม.8
โทร : 0872754763
นายสุรพล ศรีสกุล
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ม.8

โทร : 0872754763
นายวีระมิตร์ วิเชียร
ผู้ใหญ่บ้าน ม.9
โทร : 0807175676
นายวีระมิตร์ วิเชียร
ผู้ใหญ่บ้าน ม.9

โทร : 0807175676
นางโอสถ ไชยพัฒน์
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง ม.9
โทร : 0828183671
นางโอสถ ไชยพัฒน์
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง ม.9

โทร : 0828183671
นายจำเนียร วายุกุล
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง ม.9
โทร : 0624400455
นายจำเนียร วายุกุล
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง ม.9

โทร : 0624400455
นายประวิท จำนงทอง
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบม.9
โทร : 0800710193
นายประวิท จำนงทอง
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบม.9

โทร : 0800710193
นายสราวุธ สุขอุ่น
ผู้ใหญ่บ้าน ม.10
โทร : 0812719363
นายสราวุธ สุขอุ่น
ผู้ใหญ่บ้าน ม.10

โทร : 0812719363
นายสุฉัตร เพ็ชรชู
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง ม.10
โทร : 0616171223
นายสุฉัตร เพ็ชรชู
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง ม.10

โทร : 0616171223
นายชัยธวัช เพชรรา
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง ม.10
โทร : 0929978546
นายชัยธวัช เพชรรา
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง ม.10

โทร : 0929978546
นายอุดร ศรีนาค
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ม.10
โทร : 0872763104
นายอุดร ศรีนาค
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ม.10

โทร : 0872763104
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายปรารถนา จันทร์พฤกษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายปรารถนา จันทร์พฤกษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
(นางสาววาสนา ศรีคิรินทร์)
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทนปลัดอบต.กะเปา
Wassana@kapao.go.th
โทร : 081-079-2685
(นางสาววาสนา ศรีคิรินทร์)
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทนปลัดอบต.กะเปา
Wassana@kapao.go.th
โทร : 081-079-2685
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการส่งเสริมและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓
ศูนย์รับเรื่อง ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 185