ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาเช่าเต็นท์พร้อมผูกผ้าโครงการตั้งจุดบริการประชาชนลดอุบัติเหตุด้านการจราจรเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง