ชื่อเรื่อง : ซื้อชุดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัชบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง