ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนรับประทาน จำนวน 37 วันทำการ จำนวนนักเรียน 47 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง