ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาเต็นท์พร้อมผูกผ้าตกแต่ง ตามโครงการตั้งจุดบริการประชาชนลดอุบัติเหตุด้านการจราจรเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง