ชื่อเรื่อง : จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการตั้งจุดบริการประชาชน ลดอุบัติด้านการจราจรเทศกาลสงกรานต์ ปี๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง