ชื่อเรื่อง : จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง