ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาเช่าเต็นท์พร้อมติดตั้งไฟส่องสว่างโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง