ชื่อเรื่อง : ประกาศ... รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง
รายละเอียด : ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร จำนวน 1 อัตรา ในตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
ชื่อไฟล์ : mn0KDgpFri40110.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้