ชื่อเรื่อง : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔

ชื่อไฟล์ : cwIJP7rMon24809.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : DywN2HVMon24856.xlsx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้