ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประปา หมู่ที่ 6 ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชื่อไฟล์ : 6AP9fz9Mon104107.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้