ชื่อเรื่อง : ประกาศ รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.กะเปา ประจำปีงบประมาณ 2566
รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์.....การรับสมัครนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.กะเปา... โดยมีกำหนดการรับสมัคร 1-31 มีนาคม 2566 ณ ศพด.อบต.กะเปา ศพด.บ้านฉลาด และศพด.บ้านปากทำเรียง
ชื่อไฟล์ : hyOu7QkThu20840.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้