ชื่อเรื่อง : ประกาศ... รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (ผ.อ.ช่าง)

ชื่อไฟล์ : bxhEhT2Thu35314.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้