ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยศรีนิคมพัฒนา หมู่ที่ ๓-๗ ตำบลกะเปา

ชื่อไฟล์ : TSUBos7Thu33801.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้