องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กะเปา
อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ขอเชิญชวนท่านที่เคยติดต่อหรือรับบริการ ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT
รายละเอียด : ขอเชิญชวนท่านที่เคยติดต่อหรือรับบริการ กับองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา ร่วมให้คะแนนและให้ข้อมูลแก่ผู้บริหารโดยตรง ตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT
ผู้โพส : admin


× องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา