องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กะเปา
อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
การประชุมภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2565
รายละเอียด : วันที่ 15 สิงหาคม 2565 สภา อบต.กะเปา ได้ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2565
ผู้โพส : admin