องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กะเปา
อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รับเกียรติบัตรในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายละเอียด : วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 นายปรารถนา จันทร์พฤกษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา เข้ารับมอบเกียรติบัตรจากท่านศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำหรับอปท.ที่มีผลคะแนนผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมนิภา การ์เดน จัดโดยสำนักงานปปช.จ.สฎ
ผู้โพส : admin


× องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา