องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กะเปา
อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา หมู่ที่ 7 ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84180 โทรศัพท์ : 077-310972 โทรสาร : 077-310971

แบบสำรวจความพึงพอใจ
ร้องเรียนทุจริตเจ้าหน้าที่
ร้องเรียนทุจริต
เจ้าหน้าที่
โครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปาร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดอบรมโครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับอาสาสมัครและประชาชนในพื้นที่ตำบลกะเปาโดยกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 50 คน ประกอบด้วยอาสาสมัคร ผู้นำและประชาชน หมู่ที่ 2,5,6 ณ.ศาลาประชาคมหมู่บ้านหมู่ที่ 6 ต.กะเปา อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี ในวันที่ 11-12 มีนาคม 2564
ผู้โพส : kapao1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายปรารถนา จันทร์พฤกษ์)
นายก อบต.กะเปา
prattana@kapao.go.th
โทร : 098-0133285
(นายปรารถนา จันทร์พฤกษ์)
นายก อบต.กะเปา
prattana@kapao.go.th
โทร : 098-0133285
(นางสาววาสนา ศรีคิรินทร์)
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทนปลัดอบต.กะเปา
Wassana@kapao.go.th
(นางสาววาสนา ศรีคิรินทร์)
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทนปลัดอบต.กะเปา
Wassana@kapao.go.th
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 302
เดือนนี้ 4,261
เดือนที่แล้ว 5,561
ทั้งหมด 12,540