องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กะเปา
อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ของ อบต.กะเปา
รายละเอียด : เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ของ อบต.กะเปา
ผู้โพส : admin


× องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา