องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กะเปา
อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
folder คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
insert_drive_file คู่มือการอนุมัติ อนุญาตขอใช้พื้นที่จากส่วนราชการ (ฉบับปี พ.ศ.2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file รัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
insert_drive_file คู่มือการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91
insert_drive_file คู่มือ แนวทางการประกาศ รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณ ราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 223
insert_drive_file คูมื่อการกำหนดมาตรฐานครุภัณฑ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 208
insert_drive_file มาตรฐานการปฏิบัติงานธุรการ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 219
insert_drive_file มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 226
insert_drive_file คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (เทคนิคการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 216
insert_drive_file มาตรฐานการส่งเสริมกีฬา poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 212
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1