องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กะเปา
อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา หมู่ที่ 7 ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84180 โทรศัพท์ : 077-310972 โทรสาร : 077-310971

แบบสำรวจความพึงพอใจ
ร้องเรียนทุจริตเจ้าหน้าที่
ร้องเรียนทุจริต
เจ้าหน้าที่
folder รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
insert_drive_file รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file รายงานรายรับ - รายจ่ายรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
insert_drive_file รายงานรายรับ - รายจ่ายรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file ประกาศ รายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2551 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file งบรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน เม.ย. - พ.ค. 58 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file งบทดลองประจำเดือน เม.ย. - พ.ค. 58 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file งบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2557 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file งบการเงินประจำเดือน กันยายน 2557 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file งบการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2557 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file งบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2557 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file งบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2557 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file งบการเงินประจำปีงบประมาณ 2556 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file งบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2557 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file งบการเงินประจำเดือน ต.ค. 2556 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2550 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2550 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file รายงานประมาณการรายรับ-จ่าย ประจำปี 2554 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file งบการเงินประจำเดือน ก.ย. 2556 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
1 - 20 (ทั้งหมด 21 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายปรารถนา จันทร์พฤกษ์)
นายก อบต.กะเปา
prattana@kapao.go.th
โทร : 098-0133285
(นายปรารถนา จันทร์พฤกษ์)
นายก อบต.กะเปา
prattana@kapao.go.th
โทร : 098-0133285
(นางสาววาสนา ศรีคิรินทร์)
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทนปลัดอบต.กะเปา
Wassana@kapao.go.th
(นางสาววาสนา ศรีคิรินทร์)
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทนปลัดอบต.กะเปา
Wassana@kapao.go.th
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 285
เดือนนี้ 4,244
เดือนที่แล้ว 5,544
ทั้งหมด 12,523