องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กะเปา
อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา หมู่ที่ 7 ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84180 โทรศัพท์ : 077-310972 โทรสาร : 077-310971

แบบสำรวจความพึงพอใจ
ร้องเรียนทุจริตเจ้าหน้าที่
ร้องเรียนทุจริต
เจ้าหน้าที่
folder รายงานการประชุมสภา
insert_drive_file ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา อบต.กะเปา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/64
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา อบต.กะเปา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/63
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา อบต.กะเปา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/63
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา อบต.กะเปา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/63
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา อบต.กะเปา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/63
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา อบต.กะเปา สมัยสามัญ สมัยที่ 4/63
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา อบต.กะเปา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/63
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file ประกาศ อบต.กะเปา เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2557 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายปรารถนา จันทร์พฤกษ์)
นายก อบต.กะเปา
prattana@kapao.go.th
โทร : 098-0133285
(นายปรารถนา จันทร์พฤกษ์)
นายก อบต.กะเปา
prattana@kapao.go.th
โทร : 098-0133285
(นางสาววาสนา ศรีคิรินทร์)
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทนปลัดอบต.กะเปา
Wassana@kapao.go.th
(นางสาววาสนา ศรีคิรินทร์)
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทนปลัดอบต.กะเปา
Wassana@kapao.go.th
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 251
เดือนนี้ 4,210
เดือนที่แล้ว 5,510
ทั้งหมด 12,489